Jump to content
 • Sky
 • Blueberry
 • Slate
 • Blackcurrant
 • Watermelon
 • Strawberry
 • Orange
 • Banana
 • Apple
 • Emerald
 • Chocolate
 • Charcoal
Sign in to follow this  
admin

Giáo Viên Và Sinh Viên Giảng dạy, Học Tập và Nghiên cứu Khoa Học

Recommended Posts

1. Giáo viên tham gia diễn đàn

 • Hoan nghênh giáo viên tham gia xây dựng diễn đàn ban đầu.

 • Giáo viên và Diễn đàn giới thiệu và yêu cầu Sinh viên xem trước bài giảng trên Diễn đàn nếu đã có nội dung.

 • Giáo viên có trách nhiệm vào xem chủ đề mình giảng dạy trên diễn đàn nếu đã có nội dung.

 • Giáo viên có thể đưa ra các yêu cầu chi tiết khác so với 13 tiêu chí chung của bài giảng, Diễn đàn sẽ trao đổi với Giáo viên, tuy nhiên nguyên tắc chung là ngay lập tức bổ xung thêm tiêu chí này. Nếu giáo viên hoặc khoa muốn bỏ tiêu chí nào thì phải có giải thích khoa học rõ ràng và công khai.

 • Giáo viên có thể  đánh giá và bổ xung cho diễn đàn trước khi dạy chủ đề.

 • Giáo viên có thể  đánh giá và bổ xung cho diễn đàn trên lớp khi dạy chủ đề hoặc sau đó.

 • Nếu giáo viên đồng ý với những tài liệu hiện có của Diễn đàn thì có thể dùng ngay tài liệu đó để giảng dạy và cùng phát triển.

 • Rất hoan nghênh nếu giáo viên trong giờ giảng đưa ra những ví dụ thực tế mới, yêu cầu mới hơn…..so với Diễn đàn đã có.

 • Khoa chuyên ngành và Giáo viên được khuyến khích bổ xung thêm các chủ đề thực tế nêu trong “Diễn Đàn Học Tập Theo Chủ Đề Thực Tế”, và Diễn đàn sẽ bổ xung ngay.

 • Giáo viên sẽ được diễn đàn hỏi các câu hỏi liên quan đến môn mình giảng dạy trên Diễn đàn và được khuyến khích trả lời.

 • Giáo viên (và tất cả các cán bộ Quản lý của Đại nam) có trách nhiệm cung cấp cho Diễn đàn và sinh viên các bài viết hoặc đường Link đến bài viết trên Mạng Internet mà mình thấy tâm đắc, thấy là có ích, nhưng chỉ ở lĩnh vực môn học mình dạy hoặc ở lĩnh vực công việc mà mình đảm nhận, để đăng lên diễn đàn. Và sẽ được thống kê hàng tháng. Đây là 1 tiêu chí khách quan đánh giá ý thức tự nâng cao trình độ của Giáo viên và cán bộ.

 • Mọi sự tham gia có điều kiện khác là do Giáo viên và Lãnh đạo Đại nam thỏa thuận. Đối với Diễn đàn thì sự tham gia của giáo viên mặc định là tự nguyện.

 

2. Sinh viên tham gia xây dựng diễn đàn ban đầu, trong giai đoạn chuẩn bị, cùng với Cán bộ Diễn đàn

 

3. Sinh viên tham gia diễn đàn trong quá trình đào tạo.  Đó là quá trình “Học tập, Xây dựng, Ôn tập, Bổ xung”

 

Đối với chủ đề đang giảng dạy thì việc Sinh viên tham gia ôn tập, phát triển bài giảng cùng Cán bộ Diễn đàn trên Diễn đàn dự kiến là bắt buộc, là 1 phần của bài tập Môn Học. Môn Học nào cũng phải có bài tập Ôn tập nếu hợp lý. Sinh viên học tập và ôn tập theo nhóm.

 

Ví dụ: 1 Môn Học gồm 5 chủ đề mà sinh viên một lớp 20 người thì giáo viên chia ngẫu nhiên thành 5 nhóm tương ứng với 5 chủ đề, mỗi nhóm 4 người.

Mỗi nhóm phải làm các việc sau, tạm gọi là bài tập Ôn tập lớn của Môn Học.

3.1 Cung cấp nội dung bài giảng cho Diễn đàn.

 • Bắt buộc Cung cấp lại audio bài giảng của Giáo viên.

 • Bắt buộc Cung cấp lại các ghi chép bài giảng của giảng viên trên lớp.

 • Cung cấp danh mục các tài liệu được giáo viên giới thiệu.

 • Trong trường hợp Sinh viên không có gì cả thì Diễn đàn có trách nhiệm bổ xung.

3.2 Đối với từng chủ đề thì tổ chức ôn tập, đánh giá bổ xung.

 • Nêu/ Bổ xung các Phát sinh thực tế gắn liền với chủ đề

 • Nêu/ Bổ xung các vị trí công việc phổ biến gắn liền với chủ đề.

 • Cách trình bày có dễ hiểu không? Không hiểu ở đâu?

 • Mạnh dạn đưa ra hoặc bổ xung để cách trình bày đơn giản dễ hiểu hơn và vui hơn.

 • Có cần bổ xung hình ảnh để hấp dẫn hơn không? Bổ xung hình ảnh và cách minh họa bằng hình ảnh, Video, đồ họa khác….

 • Nêu/ Bổ xung Các bước thực hiện, hạch toán với diễn giải chi tiết nếu có.

 • Nếu các hướng dẫn cần kiểm chứng (ví dụ các hướng dẫn về CNTT) thì sinh viên phải thực hiện để kiểm chứng.

 • Ai lợ? Ai hại? Đặc biệt là  với Khoa Luật thì phải nói rõ mục đích của cơ quan Lập pháp khi đưa ra Điều khoản: để làm gì? Tại sao? Ai lợi? Ai thiệt? Tính hiệu quả? Không thế thì sao? Và điều khoản này bị lợi dụng không theo mục đích của Nhà Lập pháp như thế nào trong thực tế.

 • Nêu rõ các chú ý nếu chủ đề liên quan đến “Quan hệ giữa doanh nghiệp - Khách hàng - Đối tác - Tổ quốc Việt nam - Nước Ngoài - Cơ quan kiểm tra độc lập - Cơ quan kiểm tra nhà nước” nếu có.

 • Tham gia Thực hành và các công cụ khác hỗ trợ thực hành, đánh giá hoàn cảnh thực tế, đóng vai.v.v…..

Riêng với Ngành dược nếu có các quy trình sản xuất thực tế hoặc thực hành thực tế bằng Video hay hình ảnh để làm quen trước khi đi thực hành hoặc học tiết học thí nghiệm, thì  là vô cùng có ích.

 

 • Tập hợp các câu hỏi có ích, câu hỏi trắc nghiệm.

 • Tập hợp các bài tập, các yêu cầu thực hành.

 • Tóm tắt lại các điều cần nắm bắt được

 • Xây dựng kịch bản thực tế làm video do Sinh viên (là chính) và giáo viên, cán bộ  tự nguyện tham gia thực hiện. Chú ý xây dựng 2 kịch bản Tích cực và Tiêu cực đối với các ngành luật kinh tế.

 • Thực hiện video: Ưu tiên trong nhóm diễn xuất trực tiếp, hoặc Sinh viên toàn trường sẽ làm, chọn các sinh viên phù hợp nhất.

 

 • Thông báo với Giáo viên để xin ý kiến đánh giá trong trường hợp Sinh viên và Diễn đàn đưa ra các hình thức trình bày chủ đề bài giảng khác nhau của chính Giáo viên.

 

3.3 Nhóm sinh viên có thể được giao bài tập, hoặc tự chọn xây dựng bài giảng theo chủ đề trong “Diễn Đàn Học Tập Theo Chủ Đề Thực Tế” theo tiêu chuẩn chung, hoặc theo tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học được miêu tả ở phần “Hoạt Động Nghiên cứu khoa học” của báo cáo này, nhưng sẽ tập trung nhiều hơn vào phương hướng giải quyết thực tế - Tại sao?  Làm như thế nào?

 

3.4 Đăng các nội dung đường Link của Giáo viên và cán bộ Đại nam đã cung cấp lên Diễn đàn.

 

Chú ý 1: Về nguyên tắc thì mọi hoạt động trên sẽ được thực hiện bằng VIDEO tự quay bằng Điện thoại cầm tay hoặc do Đại nam thực hiện ở mức độ cao nhất có thể. Đó là 1 phương pháp hiệu quả trong những phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa.

 

Chú ý 2: Nếu khi thầy dạy chủ đề mà diễn đàn chưa có kiến thức xây dựng sẵn thì diễn đàn cùng sinh viên phải xây dựng ngay trên cơ sở tài liệu thu được và các tài liệu khác, dự kiến thời hạn là 2 ngày sau khi nghe giảng.

 

Chú ý 3: Một chủ đề hay bài giảng Đại nam sẽ cố gắng có nhiều cách trình bày hay là phong cách khác nhau,

cố gắng luôn có 1 phong cách vui nhộn, chủ yếu do Diễn đàn và sinh viên xây dựng. Đưa ra một phong cách trình bày bài giảng hay hơn, vui hơn, thực tế hơn… là chủ đề khoa học phổ thông cho tất cả các sinh viên Đại nam.

 

4. Đối Các kỹ năng, kiến thức cần thiết nhưng Đại nam chưa dạy hoặc mức độ còn chưa đáp ứng được thị trường

 

4.1 Cán bộ diễn đàn có trách nhiệm bổ xung, cùng sinh viên, cùng sự giúp đỡ của giáo viên nếu có thể.

4.2. Vẫn tổ chức học tập đánh giá như là các chủ đề đang dạy trên lớp nếu tự tin vào tài liệu và kiến  

thức đang có.

4.3 Trong trường hợp chưa đủ kiến thức chi tiết đầy đủ về chủ đề thì chỉ cần đưa ra các yêu cầu chi tiết

nhỏ hơn để dần bổ xung theo tiêu chuẩn chung.

4.4 Điểm 4.3 trên có thể nhờ các Thầy cô giúp sức hoặc  Tổ chức cho sinh viên đi học cho diễn đàn nếu

cần thiết.

4.5 Tập hợp tất cả các kiến thức một cách khoa học để có thể đề xuất Đại nam áp dụng ở mức độ hợp

lý.

 

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học phổ thông dạng 1:

Xây dựng hoặc Làm cho bài giảng trong “Diễn đàn học tập theo Môn Học” và “Diễn Đàn Học Tập Theo Chủ Đề Thực Tế” hay và phong phú hơn.

Mỗi một chủ đề trên Diễn đàn Giáo dục sẽ là 1 đề tài nghiên cứu khoa học thường niên, và mỗi sinh viên Đại nam có thể làm một đề tài nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ làm cho kiến thức hay bài giảng được trình bày hấp dẫn hơn, thực tế hơn. Kết quả trong đại đa số các nghiên cứu khoa học thường niên này được đánh giá qua VIDEO thuyết trình.

 

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học phổ thông dạng 2:

Đối với các chủ đề  “Diễn Đàn Học Tập Theo Chủ Đề Thực Tế” nhiều khi chỉ cần xây dựng khung kiến thức hoặc yêu cầu chi tiết bài giảng đã là rất tốt.

 

7. Trong cả 2 hoạt động nghiên cứu khoa học phổ thông dạng 1 và 2 trên, chỉ cần cung cấp những bài viết, bài báo, câu chuyện thực tế, video, đường link mang tính chất bình luận vi mô, vĩ mô hấp dẫn cũng đã là rất tốt.

 

8. Hoạt động nghiên cứu khoa học nâng cao dạng 1:

Đối với các chủ đề khó, cần kiến thức sâu rộng trong   “Diễn Đàn Học Tập Theo Chủ Đề Thực Tế” thì việc xây dựng bài giảng hoàn chỉnh sẽ là Hoạt động nghiên cứu khoa học nâng cao dạng 1.

 

9. Hoạt động nghiên cứu khoa học nâng cao dạng 2

Đại nam sẽ chủ động đưa ra 1 số các vấn đề mà chính Đại nam cần, và khuyến khích chọn giải quyết các vấn đề này như là Đề tài nghiên cứu khoa học.

 

10. Dự án Khoa Học và Đề Tài Tốt nghiệp

Đại nam sẽ chủ động đưa ra 1 số các vấn đề mà chính Đại nam cần, và khuyến khích chọn giải quyết các vấn đề này như là Đề tài tốt nghiệp.

 

11. Đối với từng Khoa, Diễn đàn cùng với Khoa sẽ có miêu tả chi tiết và phù hợp hơn theo đặc thù riêng.

 

12. Phát triển chương trình nghe nhìn và giải quyết thực tế đối với khoa Quản Trị Kinh Doanh: Quan sát, đánh giá và đưa ra các giải pháp  đối với các vấn đề thực tế với đánh giá chi phí và hiệu quả rõ ràng. Chương trình là chung cho các chuyên ngành khác nếu phù hợp.

 

13. Trong khi thực hiện làm bài giảng, bổ xung bài giảng, làm dự án khoa học… mà lấy kiến thức từ các bài giảng, dự án khác của Đại nam thì yếu tố này phải được đưa vào ở mức độ cao nhất để quảng bá cho toàn bộ chương trình đào tạo Đại nam.

 

14. Diễn đàn cùng Đại nam có phương hướng triển khai một số dự án ra sản phẩm thực tế hoặc thực tế ảo để tăng uy tín và tăng chất lượng đào tạo.

 

 • Ví dụ 1 dự án bắt buộc: Dự án hiệu thuốc offline và online với miêu tả đầy đủ các bước từ lúc thành lập, vận hành đến lúc giải thể. Thuốc có 2 loại: Thương mại và sản xuất. Có xuất nhập khẩu, mua bản quyền, có sản xuất và bán thành phẩm. Có bán buôn và bán lẻ. Tất cả các bước phải thể hiện được cơ sở lý thuyết là bài nào? chương nào trong quá trình đào tạo của Đại nam.

 

 • Ví dụ 2: Dự án CNTT: Xây dựng phần phần mềm quản lý hiệu thuốc. Tối thiểu cũng phải miêu tả được chi tiết nguyên tắc hoạt động và thiết kế được cơ sở dữ liệu.

 • Ví dụ 3: ...v.v….

 

 

 

15. Các khoa từng bước tự quản lý phần diễn đàn của Khoa mình nhưng vẫn phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc và các tiêu chí đã nêu ở đây.

 

Kết luận chung:

Ban quản lý Diễn đàn đánh giá một cách chủ quan rằng trong 1 thời gian ngắn sẽ được kết quả sau:

 • Đại nam sẽ có 1 khung chương trình đào tạo đầy đủ, hoàn chỉnh, dễ hiểu, gắn với yêu cầu thị trường và doanh nghiệp. Khung chương trình này luôn được bổ sung, cập nhật cần thiết.

 • Đại nam giải quyết ngay tất các vấn đề liên quan đến giáo trình, tài liệu ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, giáo trình elearning…..của tất cả các môn học hiện nay, vì đơn giản là sẽ có tất cả trong thời gian ngắn, gần như không nhiều chi phí. Điều đáng nói là kiến thức này được bổ xung hàng ngày từ nội dung cho đến hình thức.

 • Diễn đàn tiến tới mục đích cao hơn là xây dựng các hướng dẫn, bài giảng và bài giảng online hoàn chỉnh với các mục hỗ trợ kèm theo theo chủ đề. Diễn đàn không đặt trọng tâm vào xây dựng giáo trình. Các giáo trình chỉ là tài liệu tham khảo cho việc xây dựng bài giảng.

 

 • Trên cơ sở này Đại nam có thể triển khai ngay Elearning hay Đào tạo từ xa ở đa số các môn học hay kỹ năng.

 • Trên cơ sở này Đại nam có thể triển khai ngay chương trình đào tạo “Học Theo Nhu Cầu Cá Nhân”.

 • Sẽ là rất tốt nếu các giáo viên cấp 3, các lớp trưởng lớp cấp 3 được tham khảo đánh giá  chương trình giảng dạy Đại học của Đại nam bằng cách tham gia diễn đàn.

 • Nếu Đại nam xây dựng được 1 Diễn đàn chương trình giảng dạy cấp 3 theo phong cách tương tự như thế này và liên kết lâu dài với các trường cấp 3 thì có thể sẽ là hoàn hảo cho quảng cáo khoa học khi tuyển sinh.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×