Jump to content
 • Sky
 • Blueberry
 • Slate
 • Blackcurrant
 • Watermelon
 • Strawberry
 • Orange
 • Banana
 • Apple
 • Emerald
 • Chocolate
 • Charcoal
Sign in to follow this  
admin

Diễn đàn đặt câu hỏi cho Giáo viên, Khoa & Đại nam

Recommended Posts

1 trong những điều quan trọng nhất để diễn đàn giáo dục hoạt động tốt là sự quản lý của Đại nam đối với diễn đàn phải hiệu quả và khoa học.

Đại nam sẽ quản lý diễn đàn giáo dục hướng nghiệp trên Diễn đàn quản trị Đại nam. Các câu hỏi của Diễn đàn đối với Đại nam và các giáo viên sẽ được thực hiện trên Diễn đàn quản trị. Quy tắc đặt câu hỏi của Diễn đàn đối với Đại nam và giáo viên như sau:

1. Quản lý Diễn đàn thu thập và tập hợp các câu hỏi của sinh viên và của cả diễn đàn đưa ra dưới danh nghĩa tập thể.

2. Cán bộ quản lý của Đại nam và Chủ tịch diễn đàn sẽ bàn bạc thống nhất nội dung câu hỏi. Nguyên tắc là chỉ hỏi những vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo và các yêu cầu nghề nghiệp thực tế.

3. Cán bộ quản lý của Đại nam và Chủ tịch diễn đàn sẽ bàn bạc thống nhất cá nhân hoặc khoa sẽ được hỏi.

 

4. Ra câu hỏi trên Diễn đàn quản trị Đại nam. Có 2 loại  câu hỏi và cách hỏi hoàn toàn khác biệt nhau:

- Trường hợp 1: Câu hỏi đưa ra được Diễn đàn kiểm tra và xác định  là thuộc 1 môn hay bài giảng cụ thể của Giáo viên nào đó. Khi đó Câu hỏi sẽ được gửi cho chính giáo viên đó, trình bày theo hình thức sau: (ví dụ)

 

Kính gửi Thầy cô..A....

Chúng em và diễn đàn đang có câu hỏi và vấn đề khoa hoặc (hoặc thực tế) như sau: (Có thể nêu ra ở đây hay là đường Link đến Diễn đàn giáo dục). Chúng em chưa giải quyết hay trả lời được. Qua kiểm tra đối chiếu chúng em thấy vấn đề này thuộc về môn.... bài giảng..... của thầy cô). Chúng em mừng quá đi, đúng là chết đuối vớ được cọc, đói có người cho ăn, Tư mã ý bị đốt trong hang thì gặp trời mưa (!).  Cha mẹ cũng không giúp được, bác ruột cũng bó tay. Chỉ có thầy cô mới giúp được chúng em thôi. Cứu cứu! Help me and thank you! Hãy trở thành đấng cứu tinh của chúng em. Xin hãy thương thì thương cho trót. Xin hãy mở lòng từ bi!(!)

- Trường hợp 2: Câu hỏi đưa ra được Diễn đàn kiểm tra và xác định  là thuộc lĩnh vực của 1 khoa chuyên ngành nào đó, khi đó Câu hỏi sẽ được gửi cho chính Trưởng khoa đó, trình bày theo hình thức sau: (ví dụ)

 

Kính gửi Thầy cô...A Trưởng khoa B...

Chúng em và diễn đàn đang có câu hỏi và vấn đề khoa hoặc (hoặc thực tế) như sau: (Có thể nêu ra ở đây hay là đường Link đến Diễn đàn giáo dục). Chúng em chưa giải quyết hay trả lời được. Qua kiểm tra đối chiếu chúng em thấy vấn đề này thuộc về Khoa B. Chúng em mừng quá đi, đúng là chết đuối vớ được cọc, đói có người cho ăn, Tư mã ý bị đốt trong hang thì gặp trời mưa (!).  Cha mẹ cũng không giúp được, bác ruột cũng bó tay. Chỉ có thầy cô mới giúp được chúng em thôi. Cứu cứu! Help me and thank you! Hãy trở thành đấng cứu tinh của chúng em. Xin hãy thương thì thương cho trót. Xin hãy mở lòng từ bi!(!)

 

-  Trường hợp 3: Câu hỏi đưa ra được Diễn đàn kiểm tra và chưa xác định được  là  thuộc khoa nào, nhưng ý nghĩa thực tế nghề nghiệp hay khoa học rất cao. Khi đó Câu hỏi sẽ được trình bày theo hình thức sau: (ví dụ)

 

Chúng em và diễn đàn đang có câu hỏi và vấn đề khoa hoặc (hoặc thực tế) như sau: (Có thể nêu ra ở đây hay là đường Link đến Diễn đàn giáo dục). Chúng em đã nghĩ nát óc, đã hỏi khắp nơi, bên tuyển dụng lao động của Sam sung thì yêu cầu, chuyên gia Lê Thẩm Dương (ví dụ thôi) thì đòi 1 triệu ,......Bọn em hết cửa rồi. Rất mong Đại nam và các thầy cô giúp đỡ...........

 

Chú ý: Dù thế nào thì cũng phải có câu trả lời cho sinh viên.

5. Khi có câu trả lời thì sẽ có lời cám ơn.. vô cùng hoành tráng và bay bướm hơn câu hỏi(!)...........

 

6. Cuối câu hỏi hay lời cảm ơn sẽ có ghi chú: Câu hỏi được trình bày bởi tác giả......., sinh viên đại nam,......, đang học Kỹ năng giao tiếp.......và muốn đưa kiến thức học được vào thực tế.


7. Diễn đàn đánh giá rằng đưa ra câu hỏi nhờ giúp đỡ hay khảo sát là 1 kỹ năng thực tế quan trọng đối với sinh viên Đại nam. Rất mong Môn Kỹ năng mềm, Marketing hay Quan hệ công chúng Đại nam cùng nhau đưa ra 1 bài giảng hay và rất sống động, vui vẻ và rất thực tế của vấn đề này.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×