Jump to content
 • Sky
 • Blueberry
 • Slate
 • Blackcurrant
 • Watermelon
 • Strawberry
 • Orange
 • Banana
 • Apple
 • Emerald
 • Chocolate
 • Charcoal
Sign in to follow this  
admin

Nguyên Tắc Chung Đối Với Khoa QHCC

Recommended Posts

Khoa QHCC

 1. Đại nam và các Khoa QHCC Xây dựng bộ khung và tiêu chuẩn cho từng chủ đề.

 2. Diễn đàn và Sinh viên vẫn tổ chức “Học tập, Ôn tập, Bổ Xung, Phát triển” 

 3. Trong quá trình học tập, đặc biệt tập trung vào thực hành MC, phát thanh viên, Viết bài, Ý tưởng quảng cáo, đánh giá và thay đổi làm mới hình ảnh.v.v… trên nền tảng VIDEO.

 4. Các tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật sẽ phải được chuẩn bị đầy đủ: Ví dụ hướng dẫn chụp ảnh, sử lý ảnh.

 5. Diễn đàn đề xuất triển khai ngay các dự án thực hành như sau.

 

Dự án 1: Có thể tham gia câu lạc bộ dịch thuật chuyên nghiệp với Khoa Tiếng Anh để hiểu tiếng Anh hơn.

 • Tham gia phiên dịch

 • Tham gia xây dựng bản dịch thương mại, bài viết thương mại từ các bản dịch cấp 1 và các bài viết trên các báo khác.


 

Dự án 2: Đề xuất Thực hành đối với Sinh viên khoa Quan hệ Công chúng

 

Đại nam xây dựng 1 Đài phát thanh chuyên nghiệp trên nền tảng WEB - Internet Radio và Kênh Youtube để sinh viên thực hành các lĩnh vực sau:

 1. Tập đưa ra ý tưởng giới thiệu bài hát và làm MC giới thiệu.

 2. Tập làm MC phát thanh viên, kể chuyện….

 3. Tập đưa ra các ý tưởng quảng cáo: Ví dụ đưa ra kịch bản thể hiện ”Vào Đại nam học để thay đổi”

 4. Riêng kiến thức thực tế: Đánh giá và thay đổi hình ảnh doanh nghiệp nên hợp tác chung với khoa Quản Trị Kinh Doanh.

 5. Tập đưa ra ý tưởng làm kịch bản Video đối với bài hát, nhưng hấp dẫn do sinh viên Đại nam tham gia.

 6. Tập viết kịch bản phim

 7. Đóng phim

 8. Khả năng thuyết trình, viết lách.... Tập trung vào các Video thuyết trình thực tế. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×