Jump to content
 • Sky
 • Blueberry
 • Slate
 • Blackcurrant
 • Watermelon
 • Strawberry
 • Orange
 • Banana
 • Apple
 • Emerald
 • Chocolate
 • Charcoal
Sign in to follow this  
admin

Nguyên Tắc Chung Đối Với Khoa Du Lịch

Recommended Posts

Khoa Du lịch

 

 1. Đại nam và các Khoa Du Lịch Xây dựng bộ khung và tiêu chuẩn cho từng chủ đề.

 2. Diễn đàn và Sinh viên vẫn tổ chức “Học tập, Ôn tập, Bổ Xung, Phát triển”

 

Tương tự như là Khoa QTKD và QHCC

 

 1. Đối với các khái niệm quản lý cơ bản nên làm các bài giảng sống động, có tính thực tế nhưng hài hước thì tốt hơn, VIDEO là bắt buộc.

 2. Tập trung vào phương pháp giảng dạy theo tình huống nghề nghiệp, đóng vai, còn tài liệu thì tập trung vào xây dựng các Video thực tế do sinh viên tham gia.

 3. Tập hợp các Bài giới thiệu du lịch, các Video hoạt động Du lịch thực tế để Sinh viên đóng vai và thực hành.

 4. Phải giới thiệu thực tế áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp du lịch, khách sạn và quản lý nhà nước trong du lịch.

 5. Phát triển chương trình thực tế: Quan sát, đánh giá và đưa ra các giải pháp  đối với các vấn đề thực tế với đánh giá chi phí và hiệu quả rõ ràng.

 6. Xây dựng chương trình Video “Đúng - Không Đúng”, “Tích Cực - Tiêu Cực”, đặc biệt là hợp tác với khoa QHCC và Du lịch.

 7. Chương trình “Ý tưởng Kinh Doanh - Khởi nghiệp, Phát triển sản phẩm - Đánh giá sản phẩm - Hoàn thiện sản phẩm-.v.v……….”

 8. Khả năng thuyết trình, viết lách.... Tập trung vào các Video thuyết trình thực tế.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×