Jump to content
 • Sky
 • Blueberry
 • Slate
 • Blackcurrant
 • Watermelon
 • Strawberry
 • Orange
 • Banana
 • Apple
 • Emerald
 • Chocolate
 • Charcoal
Sign in to follow this  
admin

Nguyên Tắc Chung Đối Với Khoa CNTT

Recommended Posts

9. Khoa CNTT:

 

Tập trung vào tài liệu miêu tả và hướng dẫn How-To có thể copy-paste được, và Screenshot, không tập trung vào Video.

 

Chủ Đề 1: Máy tính, Cấu tạo, lắp ráp, phần mềm và cài đặt: ứng dụng văn phòng, antivirus.v.v…….

Chủ Đề 2: Tin học văn phòng: Đưa ra các mẫu với hướng dẫn cụ thể. Đối với các chuyên ngành cụ thể thì các ví dụ phải gắn liền với chuyên ngành: Ví dụ khi dạy excel cho Khoa Kế toán thì phải lấy các ví dụ trong nghiệp vụ kế toán.

Chủ Đề 3: Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh photoshop, Các mẫu Banner quảng cáo và hướng dẫn chi tiết.

Chủ Đề 4: Giới thiệu và áp dụng các phần mềm và hệ thống ứng dụng: diễn đàn, quản lý văn bản, quản lý tài sản, chat server ……

Chủ Đề 5: SEO và quảng cáo trên Facebook, Google Ad-word…..

Chủ Đề 6: PC và Router, Router phổ thông và chuyên dụng, máy chủ, hệ thống máy tính của 1 doanh nghiệp, các phần mềm Server, Máy ảo, Hosting, Email…….trên Windows.

Chủ Đề 7: Cơ sở dữ liệu và MSSQL, Backup server, replication, High Avariable MSSQL Cluster.

Chủ Đề 8: Nâng cao: Các phần mềm làm phim, làm bài giảng…

Chủ Đề 9: Hệ điều hành Linux, giới thiệu Ubuntu desktop,  Router pfsense, các phần mềm Server, Máy ảo, Hosting, Email…….trên Linux

 

Chủ Đề 10: Lập trình với C# và Dot.net, Asp,net

 1. Hướng dẫn cài đặt chi tiết VisualStudio và MSSQL

 2. Mổ tả ngôn ngữ C# chi tiết với các ví dụ và diễn giải, phải có screenshot thực hiện nếu có thể.

 3. Thư viện, Component cho VisualStudio.

 4. Mô tả Lập trình cơ sở dữ liệu C# với MSSQL chi tiết với các ví dụ và diễn giải, phải có screenshot.

Chủ Đề 11: Lập trình với Java và Android

 1. Hướng dẫn cài đặt chi tiết VisualStudio và Android studio

 2. Mô tả ngôn ngữ Java chi tiết với các ví dụ và diễn giải, phải có screenshot thực hiện nếu có thể.

 3. Thư viện, Component cho Java.

 4. Mô tả Lập trình cơ sở dữ liệu Java với MSSQL và Mysql  chi tiết với các ví dụ và diễn giải, phải có screenshot.

Chủ Đề 12: Lập trình IOs

Chủ Đề 13: Hướng dẫn chi tiết Html và CSS, editor WYSWIG, Hướng dẫn 1 Html editor WYSWIG ví dụ Adobe Dreamweave…...

Chủ Đề 14: Javascript, các ví dụ và các thư viện

Chủ Đề 15: Node.js, và bảng giá điện tử…..

Chủ Đề 16: PHP, PHP và Html, PHP và Mysql

Chủ Đề 17: Xây dựng trang Web và Web thương mại điện tử với Wordpress và một số tùy chỉnh.

Chủ Đề 18: Xây dựng trang Web quảng cáo và thương mại điện tử với các phần mềm Forum, ví dụ    

    Xenforo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Chủ Đề 19: Triển khai Các dự án CNTT: Nên triển khai dự án mang tính chất thực tế và kế thừa, có thể làm trong 1-2 năm. Các phần của dự án Code phải được chú thích đầy đủ, có thể làm giáo trình cũng được. Tập trung vào các dự án thương mại điện tử và quản lý doanh nghiệp và nhà nước.

 

Chủ Đề 20: Sẵn sàng đi học 1 số khóa đào tạo bên ngoài về công nghệ thông tin nếu thấy cần thiết: Ví dụ các khóa về PHP và HTML, Đồ họa ứng dụng…….

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×