Jump to content
 • Sky
 • Blueberry
 • Slate
 • Blackcurrant
 • Watermelon
 • Strawberry
 • Orange
 • Banana
 • Apple
 • Emerald
 • Chocolate
 • Charcoal
Sign in to follow this  
admin

Nguyên Tắc Chung Đối Với Khoa TCNH

Recommended Posts

Khoa Tài Chính Ngân hàng

 

 1. Đại nam và các Khoa Dược Xây dựng bộ khung và tiêu chuẩn cho từng chủ đề.

 1. Diễn đàn và Sinh viên vẫn tổ chức “Học tập, Ôn tập, Bổ Xung, Phát triển”

 2. Tập trung vào phương pháp giảng dạy theo tình huống nghề nghiệp, đóng vai, còn tài liệu thì tập trung vào Video thực tế.

 3. Bắt buộc giới thiệu ứng dụng của CNTT trong các vị trí công việc nếu được áp dụng trong hoạt động của lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng: Phần mềm quản lý, Phần mềm giao dịch, Phần mềm phân tích, Bảng điện tử.

 4. Xây dựng ngân hàng thực hành nếu cần thiết.

 5. Khả năng thuyết trình, viết lách.... Tập trung vào các Video thuyết trình thực tế.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×