Jump to content
 • Sky
 • Blueberry
 • Slate
 • Blackcurrant
 • Watermelon
 • Strawberry
 • Orange
 • Banana
 • Apple
 • Emerald
 • Chocolate
 • Charcoal
Sign in to follow this  
admin

Nguyên Tắc Chung Đối Với Khoa Luật Kinh Tế

Recommended Posts

Khoa Luật Kinh Tế.

 

 1. Đại nam và các Khoa Luật Kinh tế Xây dựng bộ khung và tiêu chuẩn cho từng chủ đề.

 2. Diễn đàn và Sinh viên vẫn tổ chức “Học tập, Ôn tập, Bổ Xung, Phát triển”

 

Trong quá trình học tập và thực hành chú ý tập trung vào các chủ đề sau:

 

1. Nói chuyện về các luật: Các điều khoản đưa ra để làm gì? Không thế thì sao? Ai lợi, ai bị ảnh hưởng? Tính hiệu quả ? Không thế thì sao? Và điều khoản này bị lợi dụng không theo mục đích của Nhà Lập pháp như thế nào trong thực tế.

2. Tập trung vào học tập thực tế theo nguyên tắc đóng vai.

3. Tập trung vào đánh giá và đưa ra bình luận đối với vấn đề thực tế, các vụ án, các bài toán quản lý mà nhà nước đang triển khai, giải pháp thực tế mà  Đại nam đưa ra…..v.v…..

4. Chương trình “thế nào là đúng - không đúng”

5. Khả năng thuyết trình, viết lách.... Tập trung vào các Video thuyết trình thực tế.

6. Lách luật và các câu chuyện.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×